// // // //

Uslovi prodaje


Refoment d.o.o Beograd, Srbija izdavač je internet stranice www.hitcena.com (U daljnjem tekstu Hit Cena). Hit Cena organizuje i omogućava promotivnu prodaju proizvoda i usluga putem internet stranica www.hitcena.com. Prodaja se vrši u ime i za račun Partnera, na način da Partner odobrava promotivni popust na svoje proizvode i usluge, a sve to pod uslovom da Hit Cena putem javnog poziva uspe u određenom vremenskom razdoblju prikupiti najmanji ugovoreni broj kupaca za taj proizvod ili uslugu.

Partner se kao vlasnik određenog proizvoda ili usluge obavezuje, poštujući sve standarde kvaliteta i savesnog poduzetništva, ugovoreni proizvod ili uslugu isporučiti na najkvalitetniji mogući način. Hit Cena se obavezuje da po najvišim standardima poslovanja organizuje i vodi promotivnu prodaju.

Hit Cena nije vlasnik niti se nalazi u posedu proizvoda ili usluga koje nudi. Vlasnik i izdavač Potvrde je Partner. U skaldu sa time Hit Cena ne snosi odgovornost za potencijalne materijalne ili pravne nedostatke proizvoda ili usluge, niti bilo koje druge probleme i nedostatke koji mogu nastati prilikom usluge koju nudi. Za sve troškove, bolesti, povrede, potraživanja, odgovornosti i štete u potpunosti je odgovoran Partner kao vlasnik i izdavač Potvrde.

Potvrde se izdaju na ime kupca ili ime koje kupac navede, po završetku promotivne prodaje, i dokaz su kupovine određenog proizvoda ili usluge. Osim imena kupca ili imena koje kupac navede, Potvrde obavezno moraju sadržavati i oznaku/broj Potvrde, vrstu i model proizvoda ili usluge, rok u kojem kupac može po završetku promotivne prodaje podnejeti zahtev za isporuku ili konzumiranje proizvoda ili usluge, način i mjesto preuzimanja ili konzumiranja proizvoda ili usluge, te druge podatke ukoliko je potrebno. Sve potvrde ispisane s internet stranica www.hitcena.com, promotivne su potvrde  koje se kupcima nude ispod prave vrednosti. Potvrde su podložne Pravilima i Uslovima domena Hit Cena, kao i pravilima Partnera koji učestvuje u određenoj promotivnoj ponudi. 

Dodatni uslovi i pravila korištenja Potvrda

-          Potvrda vredi do datuma koji je naznačen na njoj i rok upotrebe se ne može produžiti;

-          Potvrda se odnosi samo na proizvod ili uslugu koji Partner prodaje, ne i na manipulativne i druge troškove;

-          Osim ukoliko nije drukčije određeno sme se korisiti samo jedna potvrda po narudžbi;

-          Za ukradenu ili izgubljenu Potvrdu ne odgovaraju ni Partner ni Hit Cena;

-          Svaka neovlašćena upotreba Potvrde koja nije u skladu s Uslovima i Pravilima korišćenja dovešće do prestanka važenja Potvrde;

-          Potvrda se ne može kombinovati sa drugim poklon-bonom / bonovima ili potvrdama trećih osoba / kuponima / promocijama, ne može se umnožavati niti prodavati, osim u slučaju ako je to izričito određeno u pojedinoj promotivnoj ponudi.

 

Ukoliko je kao Partner definisan restoran čija je redovna poslovna aktivnost prodaja i isporuka hrane i pića specifični uslovi korištenja su sledeći:

-          Odluka o tome može li se Potvrda kombiniovati s drugim potvrdama/kuponima ili bonovima u nadležnosti je Partnera;

-          Ukoliko nije drukčije navedeno Potvrda vriedi za konzumiranje hrane i pića u restoranu;

-          Svaka neovlaštena upotreba Potvrde koja nije u skladu s Uslovima i Pravilima korišćenja dovešće do prestanka važenja Potvrde;

-          Za ukradenu ili izgubljenu Potvrdu ne odgovaraju ni Partner ni Hit Cena;

-          Potvrda vredi do datuma koji je naznačen na njoj i rok upotrebe se ne može produžiti.

Uspešnim završetkom promotivne prodaje smatra se slučaj kada se skupi najmanji unapred određeni broj kupaca, za ponuđeni proizvod ili uslugu.

 

Minimalan broj kupaca obavezno se navodi uz određenu ponudu.